Livet förr

Röstångas historia

I tidernas begynnelse…
Flintyxor, dolkar, pilspetsar och andra redskap samt smycken har hittats som visar att det funnits boplatser i nuvarande Röstånga redan på stenåldern.

Kyrkan

”Refstange kirke” omnämns i skrift första gången 1662 men en kyrka har funnits på platsen förmodligen sedan slutet av 1100-talet. Vid en utgrävning 1972 var det äldsta myntet man fann, i en grav, från Valdemar den Stores tid (1157-82).

Av den medeltida byggnaden är endast det nuvarande mittpartiet kvar, men ett otal om- och tillbyggnader och restaureringar har medfört att den ursprungliga interiören och exteriören förstörts.

Skolan

I början av 1800-talet fanns utvalda ”kunniga husmän” som i egenskap av skolmästare vandrade från gård till gård och lärde barnen att läsa Luthers Katekes.

1822 föreslår Lunds biskop Faxe vid en visitation att ett fast skolhus inrättas. Detta dröjer av olika orsaker och först 1846 står ett gemensamt skolhus för hela socknen klart. Redan året efter tillkom undervisning i hushållsräkning, hälsans bevarande samt ”enkel gymnastik”.

1905 utökades skolan med en ny byggnad på en tomt nordväst om den gamla, bl.a. för att barnen nu var så många (runt 40!) att de behövde delas i två avdelningar. Ytterligare tillbyggnader vid den nya skolan gjordes 1968 och 1995.

Järnvägen

18 oktober 1892 invigdes järnvägen i Röstånga, vilket ledde till att samhället levde upp mer än tidigare, och till dess att bilismen tog över som huvudsaklig transport efter andra världskriget fortsatte järnvägen att hjälpa byn att bl.a. bli ett populärt turistmål. Röstånga var redan något av en knutpunkt i området, här fanns både Gästgivaregården och vacker natur att locka hit folk, samt flera vägar som möttes på platsen. Linjen utgick från Klippan och tills vidare var Röstånga ändstation, en fortsättning till Eslöv stod klar 1898.

Att så små linjer hade hela tre klasser var ovanligt men denna linje fick det pga önskemål från militären i Ljungbyhed. Folk, brev och kollin, betor, ved m.m. transporterades med tåg tills under 1950-talet då all trafik på linjen minskade så att lönsamheten försvann, och linjen lades ned 1 september 1961.

Gästgivargården

Det första omskrivna gästgiveriet, med anor från mitten av 1600-talet, var ett litet hus som låg invid den gamla landsvägen Malmö-Stockholm. Huset revs 1929 när skolan intill behövde byggas ut.

På sin nuvarande plats har Röstånga Gästgiveri funnits sedan mitten av 1700-talet. Gästgiveriet blev snabbt en naturlig samlingspunkt, och en betydande marknadshandel uppstod i anslutning till gästgivaregården.

I samband med öppnandet av järnvägslinjen till Klippan 1892 fick gästgiveriet en pampig nybyggnad intill den gamla gårdslängan. 1908 brann hela Röstånga Gästgiveri ner, men redan i maj året därpå stod den nya, nuvarande byggnaden klar. 1904 byggdes det s.k. annexet, nu känt som ”Villa Söderåsen”, ett sagoslottsliknande turisthotell uppe i områdets bortre ända.

Bland gästgiveriets mer berömda gäster under senare år märks prins Wilhelm, Charles Lindberg, Gustaf VI Adolf, samt Hasse och Tage som ska ha hämtat inspiration till Äppelkriget på plats. 1954 arrangerade Tage Erlander här ett partiledarmöte där bl.a. Erich Ollenhauer från Tyskland och Clement Attlee från England närvarade. //

 

Text:

Röstånga del 1 (utgiven av Röstånga Turist- och Hembygdsförening 2005)
Röstånga del 2 (utgiven av Röstånga Turist- och Hembygdsförening 2010)
Det gamla Röstånga (utgiven av Kommunalfullmäktige i Röstånga kommun 1968)

Foto:

Röstånga Turist- och Hembygdsförenings arkiv

Comments are closed.