Möte om fiber i Röstånga 21 mars

Under året kommer Röstånga att få fiber!
Nu är det dags för informationsmöten om fiberutbyggnaden.
Nedan ser ni inbjudan från Svenska Stadsnät:

Hej Villaägare

Nu har utrullningen av Svenska Stadsnäts fibernät påbörjats i tätorterna inom Svalövs kommun. Den initiala utbyggnaden riktar sig mot villaägare inom tätorterna. På lite längre sikt kommer även landsbygden att erbjudas möjlighet till fiberanslutning.
Du som ännu inte har beställt en fiberanslutning har möjlighet att träffa oss och vår entreprenör vid tre tillfällen.
Naturligtvis är Du som beställt, men har frågor, också välkommen.
Mötet hålls på Midgårdsskolan, 21/3 kl 18.00-20.00.

På mötena kommer vår entreprenör att närvara och då får Du möjlighet att ställa frågor kring förläggningsmetoder, utföranden och se det material som används.
Du kan även prata med oss på Svenska Stadsnät om varför Du bör ansluta Din fastighet. Du kommer även att ha en möjlighet att teckna avtal för anslutning om Du inte redan gjort detta.

Arbetet med att förse fastighetsägarna i Svalövs kommun kommer att pågå under hela 2016.

Ta gärna kontakt med oss på battrelage@svenskastadsnat.se eller gör en intresseanmälan på www.svenskastadsnat.se för att få veta förutsättningarna för din fastighet.

Categories: Evenemang, Planket

Kommentera