Var med och påverka Röstångas framtid!

Var med och påverka Röstångas framtid!

På måndag den 26 november har du möjlighet att tycka till om byns utveckling. Svalövs kommun bjuder in till ett möte med tjänstemän och politiker där ämnet är byns framtid.

Bakgrunden är följande:
Man har tänkt om strategiskt i kommunen. Tanken har tidigare varit att man måste satsa särkilt på Svalöv för att stärka orten som centralort och kunna bibehålla eller till och med utveckla servicen. Strategin har inte givit den effekt som man hoppas på och kommunen vill nu pröva en annan inriktning – nämligen att varje ort med omland skall kunna hitta en utveckling på sina egna meriter och förutsättningar. I det perspektivet ingår också synen att kommunen, i högre utsträckning, skall samarbeta med aktörer i stället för att vara drivande i varje fråga.
I stället för att sitta och fundera har fullmäktige valt att ge en beredning, tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen, uppdraget att ha en dialog i varje ort för att höra vilka tankar och ideer som skulle kunna vara bärande för en utveckling.
 
Det finns således ingen dold agenda – inga färdiga dokument i bakgrunden utan beredningen kommer att ge fullmäktige ett underlag som i sin tur formas till uppdrag till verksamheterna.
 
Frågorna kan alltså röra allt och för att komma framåt blir det ett informellt arbetsmöte på måndag där förslag till åtgärder kommer fram. Därefter återkommer kommunen med ett förslag hur man kan gå vidare och hur brister kan åtgärdas.

 

Tid: 26 november klockan 18.30
Plats: turistbyrån
Fika: ja

 

Categories: Evenemang

Kommentera