Lokal utveckling

Röstånga Tillsammans bildades 2009 i strävan att samla alla krafter och utveckla Röstångabygden med hjälp av finansiering från Leader (ett EU- landsbygdsutvecklingsprojekt). RT har sedan dess knoppat av sig på olika sätt efter en framgångsrik ansökan till EU som resulterade i ett fint bidrag. Denna hemsida är ett resultat, att cykelstigen längs med gamla banvallen Röstånga – Skäralid äntligen öppnats hela vägen är ett annat. Bildandet av Röstånga Utvecklings aktiebolag (RUAB) är ett av de senare. Läs mer på projektets egna hemsida.

Servicelandet.se kan man bland annat följa projektet Hållbara servicelösningar (i Nordvästra Skåne) som drivs med stöd av Folkuniversitet, Tillväxtverket, Region Skåne, EU, Leader, och leds av Anna H Jensen bosatt i Röstånga. Bland annat görs genom projektet en Lokalekonomisk analys, informationsträffar om t ex lokal finansiering och kommunikation. Med start i november 2012 erbjuds en utbildning i styrelsearbete för ideella föreningar; öppen för alla som är intresserade.

Comments are closed.